Open House flyer

Leeward Kenpo Town Open House

Open House flyer

Leeward Kenpo
OPEN HOUSE

Jan. 20, 2018, 2:00 p.m. to 3:30 p.m.

1221 Kapiolani Blvd. Suite 400